Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

1. Phụ cấp lưu trú cho CBCC tăng thêm 50.000 đồng/ngày

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, tăng thêm 50.000 đồng/ngày đối với phụ cấp lưu trú cho người đi công tác lên thành 200.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, một số loại công tác phí khác cũng được tăng thêm như tăng 100.000 đồng/ngày/người đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

2. Cách tính hoạt động phí của đại biểu HĐND

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tính mức hoạt động phí của đại biểu HĐND từ ngày 01/7/2017 theo mức lương cơ sở mới như sau:

Mức hoạt động phí = 1.300.000 đồng/tháng X Hệ số hoạt động phí

Ngoài ra, Thông tư 02 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) cũng hướng dẫn cụ thể cách tính tiền lương, phụ cấp đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng.

3. Giá thuốc niêm yết là giá đã bao gồm VAT

Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP thì các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc phải thực hiện việc niêm yết giá thuốc và không được bán cao hơn giá niêm yết. Cụ thể:

- Giá niêm yết là giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

- Đồng tiền niêm yết là đồng Việt Nam.

- Cơ sở bán buôn niêm yết giá bằng hình thức thông báo công khai trên bảng, giấy hoặc các hình thức khác phù hợp và thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan Nhà nước.

- Ngoài hình thức niêm yết như cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ còn có thể niêm yết bằng hình thức in, ghi hoặc dán trên bao bì thuốc nhưng không che khuất nội dung bắt buộc của nhãn thuốc.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

4. Trường hợp loại bỏ thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Theo Thông tư 46/2017/TT-BTC thì giao dịch trái phiếu Chính phủ bị loại bỏ trong các trường hợp sau:

- Giao dịch lỗi của thành viên giao dịch;

- Giao dịch thiếu tiền tại ngày thanh toán nhưng không đề nghị áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán;

- Giao dịch đã áp dụng biện pháp lùi thời hạn thanh toán nhưng hết thời hạn lùi vẫn không đủ tiền thanh toán;

- Giao dịch bán khống khi chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tư 46/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017.

5. Hướng dẫn hình thức đấu giá trực tuyến

Hình thức đấu giá trực tuyến được hướng dẫn cụ thể tại Chương III Nghị định 62/2017/NĐ-CP . Theo đó:

- Việc đấu giá trực tuyến phải được công bố công khai theo Điều 57 Luật đấu giá và đăng tải thông báo công khai trên hệ thống thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau:

+ Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và thông tin của người tham gia đấu giá;

+ Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong buổi đấu giá;

+ Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá;

+ Trích xuất được lịch sử việc trả giá;

+ Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần.

Xem hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện đấu giá trực tuyến tại Điều 10 Nghị định 62/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017).

Nguồn: Thuvienphapluat