Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn Tuyển dụng và Lao động

Trong quá trình làm việc với khách hàng liên quan đến các tranh chấp lao động, chúng tôi nhận thấy rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp bị thiệt hại do sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động. Việc này sẽ gây thiệt hại không nhỏ đến tài chính cũng như tiếng tăm của doanh nghiệp. Chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng những tiến trình phù hợp để chấm dứt hợp đồng với người lao động một cách hợp pháp khi những người này không đáp ứng được công việc theo yêu câu của người sử dụng lao động.

Để đảm bảo cho quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động tuân thủ những quy định của pháp luật, chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động và đăng ký bản nội quy tại cơ quan quản lý lao động, xây dựng và soạn thảo bản thỏa ước lao động tập thể.

Sài Gòn Hà Nội cũng tư vấn cho khách hàng trong việc tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài, đảm bảo việc sử dụng những lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định cuả pháp luật Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép  lao động cho lao động là người nước ngoài.