Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Dịch vụ doanh nghiệp trong nước

Sài Gòn Hà Nội sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới các loại hình doanh nghiệp sau:

  • Đăng ký thành lập công ty cổ phần;
  • Đăng ký thành lập công ty TNHH;
  • Đăng ký thành lập Công ty hợp danh;
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;
  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp.v.v..
  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH sang Cổ phần hoặc ngược lại;

Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng các công việc sau đăng ký kinh doanh:

  • Khắc con dấu và đăng ký mã số thuế;
  • Làm thủ tục thuế ban đầu tại cơ quan thuế;
  • Mua hóa đơn Giá trị gia tăng;
  • Đăng ký lưu hành hóa đơn tự in (nếu khách hàng có nhu cầu tự in hóa đơn).

Tư vấn, hỗ trợ thực hiện việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Đặc biệt, nếu khách hàng cần sử dụng gấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi có thể xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhanh theo yêu cầu.