Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn mua bán - sáp nhập

Chúng tôi hiểu rằng hoạt động mua bán sáp nhập là một quá trình phức tạp gồm nhiều thao tác kỹ thuật cũng như pháp lý để đạt được sự thành công. Dựa trên những kiến thức sâu rộng về pháp luật, chúng tôi luôn là nhà cố vấn pháp lý cho khách hàng để tránh các rủi ro liên quan đến hoạt động này.

Chúng tôi cũng là nhà tư vấn pháp luật cho khách hàng trong việc thẩm định pháp lý cho doanh nghiệp trước khi thực hiện quá trình mua bán - sáp nhập. Quá trình này có giá trị trong việc đánh giá lại toàn bộ những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp sẽ được mua bán sáp nhập để đảm bảo hoạt động mua bán sáp nhập thật sự minh bạch và không chứa đựng rủi ro pháp lý.

Một trong những nội dung của hoạt động mua bán, sáp nhập là việc giải quyết vấn đề lao động. Để tránh xáo trộn làm giảm năng suất lao động, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng cách thức tiến hành hoạt động mua bán sáp nhập phù hợp.