Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài là một trong số các hoạt động trọng tâm của Sài Gòn Hà Nội, chúng tôi tư vấn cho rất nhiều khách hàng trong việc cấp Giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư). Chúng tôi hiểu rằng việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư là một quy trình tốn nhiều thời gian và là mối bận tâm khi khách hàng đầu tư tại Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi luôn phối hợp các bước trong quá trình chuẩn bị hồ sơ một cách phù hợp để tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan cấp phép, điều này cho phép chúng tôi có được một quy trình cấp phép chuẩn xác nhất và không phải bổ sung thêm các loại giấy tờ trong quá trình cấp phép.

Các dịch vụ liên quan đến thủ tục đầu tư của chúng tôi gồm có:

  • Xin cấp mới giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) thành lập công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh;
  • Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) liên quan đến thay đổi vốn điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi hoặc chuyển nhượng phần vốn Xin cấp ưu đãi đầu tư;
  • Soạn thảo và đàm phán các hợp đồng trước khi cấp phép như hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê trụ sở, nhà xưởng v.v;
  • Xin chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền để đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.