Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn Tài chính - Ngân hàng

Sài Gòn Hà Nội tư vấn cho các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng các vấn đề liên quan đến  hoạt động quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ. Chúng tôi cũng tư vấn cho các ngân hàng nước ngoài trong việc thành lập các tổ chức tín dụng tại Việt Nam bao gồm ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh và văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các ngân hàng việc soạn thảo và đàm phán các giao dịch ngoại hối, cầm cố, thế chấp và thuê mua.

Chúng tôi cũng làm việc với các khách hàng để đánh giá và tăng cường năng lực của các khách hàng trong việc kiểm soát nội bộ, các quy trình quản lý rủi ro nội bộ và các chương trình tuân thủ pháp luật và trong quá trình này chúng tôi làm việc với bộ phận kế toán/kiểm toán trong và ngoài công ty của khách hàng cũng như các bên tư vấn khác.

Các luật sư chuyên về lĩnh vực tài chính và ngân hàng của chúng tôi cũng có quan hệ tốt với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Bộ Tư Pháp và tòa án, từ đó, chúng tôi cũng giúp đỡ các khách hàng duy trì quan hệ của khách hàng với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách có hiệu quả.