Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn cho Việt kiều và người nước ngoài

Những năm gần đây, nhiều Việt Kiều có nhu cầu tìm kiếm trợ giúp pháp lý liên quan đến thủ tục đầu tư vào Việt Nam, mua tài sản là bất động sản trong nước, thủ tục hồi hương và mang tài sản về nước khi hồi hương. Sài Gòn Hà Nội sẽ cung cấp cho khách hàng những tư vấn chính xác và toàn diện về những vấn đề kể trên theo nguyên tắc bảo vệ tối đa quyền lợi đồng thời giảm thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng.

Sài Gòn Hà Nội cũng tư vấn cho khách hàng trong việc chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để đăng ký kết hôn với người nước ngoài, Giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc tại Việt nam.

Cùng nhiều dịch vụ chuyên biệt khác cho các đối tượng này theo yêu cầu.