Banner

Điểm tin

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 15 – 21/5/2017), SAI GON HA NOI LAW FIRM đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật thuộc nhiều lĩnh vực. Đơn cử như...

Hỗ trợ tư vấn


Hotline: 0913 165 091
- 0919 694 925

Tư vấn Thuế - Kế toán

Nhóm tư vấn thuế và kế toán của Sài Gòn Hà Nội là các luật sư có kiến thức chuyên sâu về thuế được cố vấn bởi các thạc sỹ chuyên ngành tài chính kế toán sẽ cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về lĩnh vực này dựa trên những quy định của pháp luật và những tình huống thuế-kế toán phát sinh trong thực tế hoạt động của các cơ quan thuế ở Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng để giảm thiểu số tiền thuế khách hàng phải nộp trên cơ sở tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam về thuế. Những lĩnh vực thuế mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng gồm có:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập cá nhân;
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế nhà thầu;
 • Lệ phí trước bạ;
 • Thực hiện đăng ký xin ưu đãi về thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện chế độ kế toán, mở và ghi chép các loại sổ sách phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm hoạt động của mình. Lập báo cáo tài chính cuối năm, Báo cáo giải trình tình hình tài chính để thực hiện khoản vay hoặc lập Phương án tài chính khả thi thực hiện những dự án kinh doanh của doanh nghiệp. Những sản phẩm kế toán mà chúng tôi tư vấn cho khách hàng gồm có:

 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng;
 • Báo cáo tài chính thời điểm, cuối năm tài chính;
 • Lập dự án (tài chính) khả thi để vay vốn ngân hàng;
 • Tư vấn về hệ thống kế toán doanh nghiệp.